15. Biết quan tâm chia sẻ kiến thức và thông tin với người khác

Đừng xây một bức tường 'bảo vệ' cảm xúc của mình. Hãy để cho chính bạn cảm nhận, để cho bản thân quan tâm đến mọi người.

Khi bạn sở hữu một kỹ năng hay tài năng nào đó, hãy chia sẻ. Chia sẻ và dạy lại cho người xung quanh những gì bạn biết và học được.

Biết chuyện gì đang diễn ra trên thế giới. Cập nhật tin tức diễn ra gần đây, ở địa phương hoặc toàn cầu. Nắm được nhiều thông tin xã hội bạn có khả băng bắt chuyện và câu chuyện sẽ trở nên phong phú hơn.

Blogsudo