Nhà tài trợ

Sau đây là danh sách những nhà tài trợ cho hoạt động của BlogSudo. Danh sách sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

  • Blog Hóa QT – Hướng dẫn làm blog/website và kiếm tiền online.
  • Tên thương hiệu của bạn – Mô tả dịch vụ của bạn tại đây

Nhà tài trợ cho BlogSudo

Quyền lợi của nhà tài trợ

  • Mỗi thương hiệu của nhà tài trợ được đặt một liên kết tại trang này
  • Được đặt một logo kèm theo liên kết về website nhà tài trợ trên trang chủ blog
  • Được giới thiệu trong các chương trình khác liên quan tới hoạt động của blog

Công việc của nhà tài trợ

  • Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của blog, chi tiết sẽ được cung cấp sau khi liên hệ
  • Cung cấp thông tin chính xác về thương hiệu / sản phẩm / dịch vụ / công ty của mình

Đăng ký làm nhà tài trợ cho BlogSudo tại đây