Truyện cười ngắn mà hay số 61 – 80

Sau đây là 20 truyện cười ngắn mà hay (số 61 – 80) của bộ truyện tiếu lâm An Nam, Sudo Truyện muốn tiếp tục giới thiệu với các bạn. Chúc các bạn thư giãn và cười sảng khoái nhé! =)

Truyen cuoi hay va hai huoc nhat
Truyện cười hay và hài hước nhất

61. Ông đồ nghệ làm thơ
62. Mèo thấy thịt, có chê đâu
63. Voi giả
64. Niêm cửa
65. Con chó giữ túi bạc
66. Con mèo đeo chuỗi hạt
67. Thầy đồ đâm khùng
68. Kiết không xu, cũng bằng giàu mười vạn
69. Ông Di Lặc khen ông Hộ Pháp
70. Tại anh thầy địa lý
71. Anh học trò xỏ ông sư
72. Kéo cầy giả nợ
73. Lễ tiễn
74. Tham đâu đến chết hãy còn tham
75. Thế có đen ông không
76. Chỉ có anh trọc hay vào thôi
77. Thấy dễ mà thèm
78. Lọt lòng mặc áo lông cừu
79. Tính ưa tĩnh
80. Không thết cơm khách

61. Ông đồ nghệ làm thơ

[Bộ Truyện Cười Hay – Truyện Tiếu Lâm An Nam]

Có một ông đồ, người xứ Nghệ ra ngoài Bắc kỳ tìm chỗ dạy học. Đi đến một cái đền thờ Đức thánh Quan, vào xem, trông thấy ở trong cung có tượng Ngài uy nghi ngồi giữa, ông Châu vác ngọn dáo; ông Bình bưng hòn ấn, đứng hầu hai bên, trên án có cái đỉnh, nắp con sấu ngoài sân có đôi hạc đứng chầu trên lưng rùa; liền làm bài thơ họa cảnh, trọ trẹ ngâm rằng:
Nọ biết ông chi mặt đỏ gay?
Thế mà hương hỏa bấy lâu nay! Bên kia chú lái cầm dao quắm; Bên này thầy sãi bưng cái khay. Trên án lò hương con chó đứng; Ngoài sân cò trắng đụ cà cay.

62. Mèo thấy thịt , có chê đâu

[Bộ Truyện Cười Hay – Truyện Tiếu Lâm An Nam]

Có một chị, chồng đi lính vắng, ở nhà nuôi một con mèo, đặt tên là ông Hàn. Yêu đương quá, ăn cũng gọi: “Ông Hàn ơi, lại ăn cơm!” ngủ cũng gọi: “Ông Hàn ơi, tôi yêu ông Hàn lắm, lại đây chơi với tôi!”
Một hôm, chồng được phép về chơi nhà; sang thăm các bà con hàng xóm. Có người mách rằng:
– Bác đi vắng, không biết bác gái ở nhà có ngoại tình với ông Hàn nào mà ăn cũng gọi ông Hàn, ngủ cũng gọi ông Hàn; cả ngày cứ nheo nhéo rằng: “tôi yêu ông Hàn lắm, lại đây chơi với tôi!”
– Chỗ bà con, tôi quý bác, thì tôi mới nói. Xin bác cứ để bụng. Dù có thế nào cũng đừng bảo rằng tôi mách, mà bác gái oán tôi.
Anh ta vâng. Rồi trở ra về, trong bụng giận vợ lắm, nhưng mà cũng không nói gì cả. Đêm hôm ấy, nằm bên cạnh vợ, một hai toan hỏi; nhưng mà lại thôi. Vả cu cậu bấy lâu nay đi lính, bị cầm hãm đã lâu cho nên bây giờ không thể nhịn, mà nằm yên được, phải lôi thôi.. mãi đến gần sáng, mới sực nhớ chuyện kia, ngồi nhỏm dậy, hỏi vợ rằng:
– — nhà thường hay ăn với ai, ngủ với ai?. Vợ lấy làm lạ, nói rằng:
– Mình đi vắng thì tôi ở nhà ăn một mình, ngủ một mình, chứ lại với ai! Sao mình lại hỏi ta thế?
– Vậy thì chứ ông Hàn nào mà yêu cả ngày, gọi cả ngày thế? Bấy giờ vợ mới hiểu; cười mà nói rằng:
– À! Mình chưa biết ông Hàn, để tôi gọi đến cho mà xem. Rồi gọi: “ông Hàn ơi, xuống đây tôi bảo!” Con mèo ở đâu nhảy lại, tưởng chủ gọi cho ăn. Anh kia, quần chửa kịp mặc dương vật để ra thổn thện. Mèo ta trông thấy, nghĩ là miếng thịt, đớp ngay một cái.
Anh kia đau quá, nắm cái đó mà kêu:
– Ới giời ơi! Ông Hàn cắn đứt mất gi… Tôi rồi, Giời ơi, là Giời ơi!

63. Voi giả

[Bộ Truyện Cười Hay – Truyện Tiếu Lâm An Nam]

Có hai vợ chồng trẻ, sinh được một thằng bé con trai. Đến khi nó lên bốn, lên năm tuổi, ăn nói đã hơi sõi.
Một hôm tết tháng tám, nó đòi mua voi. Bố mới bảo rằng:
– Đừng mua voi, về phải kéo. Để tao làm voi tự khắc đi được, mà lại cưỡi được. Thằng bé ưng.
Chồng mới bảo vợ nằm bò xuống, giả làm voi, cho thằng con cưỡi lên cỗ làm quản tiền, còn mình thì
quỳ ở sau làm quản hậu; rồi thúc voi đi vòng quanh giường.
Thằng bé con thích quá, rún rẩy. “Nhong nhong, ếp!” rầm cả nhà lên.
Được một nhát, quản hậu thúc voi thế nào tự nhiên thấy voi nằm bẹp dí xuống đấy, không đi được nữa. Quản tiền lấy làm lạ, ngoảnh cổ lại nhìn, rồi đỏ mặt tía tai, chửi quản hậu rằng:
– Đ.. m.. bố mầy! Nhét tóc vào đít voi ông, để voi ông chết, ông bắt đền đấy nào!

64 . Niêm cửa

[Bộ Truyện Cười Hay – Truyện Tiếu Lâm An Nam]

Một anh tính hay ghen, lại phải người vợ lẳng lơ. Hễ chồng đi vắng, thì ở nhà người vợ đi chơi ngang. Anh ta nghi tình. Một hôm, có việc phải đi vắng cả ngày, mới đem nhốt vợ vào trong buồng, đóng cửa lại, lấy bùn trát vào khe cửa, gí mồm, đánh dấu; xong rồi dặn vợ rằng:
– Hễ tao về mà thấy khác dấu thì khổ với tao! Nói rồi thì đi.
Một chốc, có mẹ giầu đến rủ chị kia mảnh. Chị kia ở trong buồng nói rằng:
– Bà cứ đứng ở ngoài ấy, chớ có đẩy cửa vào mà sai dấu, về nó đánh tôi chết.
– Dấu nào? Dấu ở cửa này à?
– Phải, bà thử chịu khó nhận kỹ xem nó đánh dấu gì?
– Không biết bằng cái gì mà lại có hai vạch hình như lưỡi trai, trên có nhiều vạch nhỏ lí tí rẽ sang hai bên.
– Thôi, tôi biết rồi! Bà cứ đẩy cửa vào. Một chốc, rồi hai người đem nhau đi.
Đến khi về, chị kia lại vào trong buồng, bảo mụ nọ đóng cửa lại, mà gí cái ấy vào; xong rồi cứ việc đi về.
Chiều, anh chồng về nhà, vào xem dấu, thì thấy khác, lấy làm lạ, nói rằng:
– Quái chửa! Sao ban nãy mình in mồm ngang, mà bây giờ

65. Con chó giữ túi bạc

[Bộ Truyện Cười Hay – Truyện Tiếu Lâm An Nam]

Một con chó cắn túi bạc chạy ở ngoài đường. Người ta lấy thịt cho nó ăn, nó cũng chẳng nhả, mang áo đẹp cho nó mặc, nó cũng không nhả, cứ cắn túi bạc chạy hoài. Họ mới chửi rằng:
– Đ.. mẹ mầy! Ăn chẳng ăn, mặc cũng chẳng mặc, cứ khư khư giữ túi bạc để làm gì?

66. Con mèo đeo chuỗi hạt

[Bộ Truyện Cười Hay – Truyện Tiếu Lâm An Nam]

Có người nghịch, lấy chuỗi tràng hạt đeo vào cỗ con mèo. Đàn chuột trông thấy, rủ nhau rúc rít mà mừng rằng:
– Quan Lớn Mèo bây giờ Ngài đã tu rồi, hẳn thôi không ăn thịt chúng ta nữa! Mới dắt díu nhau ra giữa sân nhảy nhót nhặng cả lên.
Mèo ta nom thấy, nhảy tót ra một cái, vồ ngay mấy chú, nhai ngấu. Lũ chuột thất kinh, vùng té chạy
tán lạn; con nọ bảo con kia rằng:
– Thấy nó đeo tràng hạt, tưởng nó tu thực. Ai ngờ nó tu láo! Một chú chuột già mới nói rằng:
– Tao đã bảo chúng mày không nghe. Ấy đời bây giờ chúng nó tu rặt thế hết cả đấy!

67. Thầy đồ đâm khùng

[Bộ Truyện Cười Hay – Truyện Tiếu Lâm An Nam]

Ông đồ già, móm mém, vào bếp thổi lửa ăn thuốc. Thổi phù phù mãi không được, tức cả mình.
Một anh học trò trông thấy thế, chạy lại, xin thổi đỡ thầy; thầy không khiến, cứ phồng mắt trợn mắt thổi mãi. Thổi mãi, đến nỗi khô cả mép, cũng chẳng được lửa.
Học trò thấy thầy vất vả quá, mới nói rằng:
– Thưa thầy, thầy hãy liếm môi đi đã!
Thầy đương bực mình, đâm khùng, văng ngay ra rằng:
– Liếm gì? Liếm l.. mẹ mầy ấy à?..

68. Kiết không xu, cũng bằng giàu mười vạn

[Bộ Truyện Cười Hay – Truyện Tiếu Lâm An Nam]

Một anh phú gia, khoe mình giàu có mười vạn. Một anh kiết xác kiết xơ, nó cũng nói rằng nó có mười vạn. Anh giàu lấy làm ngạc nhiên, hỏi rằng:
– Bác nói lạ! thế thì mười vạn của bác ở đâu? Anh kiết nói rằng:
– Bác có mười vạn, song bác chẳng dám tiêu mất một xu. Tôi muốn tiêu một xu chẳng có; thế thì bác có khác chó gì tôi!..

69. Ông Di Lặc khen ông Hộ Pháp

[Bộ Truyện Cười Hay – Truyện Tiếu Lâm An Nam]

Một hôm, ông Di Lặc trông thấy ông Hộ Pháp đội mũ mặc áo lịch sự đẹp đẽ lắm, mới khen rằng:
– Tôi đây mang tiếng bụng phệ; nhưng mà bất quá ngày rằm mồng một nó chỉ cho một phẩm oản quả chuối thôi, chứ có gì đâu? Sao bằng anh ăn mặc quần áo trông sang trọng gớm!
Ông Hộ Pháp mới than thân rằng:
– Khốn nạn! Tôi cũng chẳng dám nói giấu gì ông; ông cứ trông thấy bộ bề ngoài tôi choáng thế này, thì ông bảo là sang trọng; chứ thực mà đem cạo những cái vàng son này đi, thì trơ đất thó ngay ra đấy chứ gì!

70. Tại anh thầy địa lý

[Bộ Truyện Cười Hay – Truyện Tiếu Lâm An Nam]

Một thầy địa lý, một thầy phù thủy với một thầy bói, ế hàng, rủ nhau đi phương khác kiếm ăn. Đi từ sáng đến gần tối, chửa biết vào đâu, mà bụng thì cùng đói cả.
Thầy điạ lý sực nhớ gần đấy có nhà quen, mới bảo hai thầy kia rằng:
– Ngày xưa tôi có để giúp một ngôi đất cho cái nhà ở trong làng này. Nhà nó bây giờ cũng khá giả. Anh em mình cố gắng đến đấy, thế nào cũng được một bữa no say. Nhưng tôi dặn trước hai ông: hễ đến đấy mà người ta có mời ăn, thì ta phải làm cao mới được; chớ làm bộ đói mà họ khinh.
Ba thầy cố gượng đi; một lát đến nơi.
Chủ nhà mừng rỡ, ra đón vào, sai đầy tớ làm cơm thết đãi. Ba thầy nhất định từ chối; chủ nhà không nghe, cố ý nài mời.
Ba thầy cứ một mực rằng: “Xin thôi, chúng tôi đã cơm rượu ở ngoài hàng cả rồi. Chỉ đến phiền ông ngủ nhờ một tối; sáng mai anh em xin đi sớm.”
Chủ nhà nghĩ thật, thôi không mời nữa, bảo người nhà dọn giường trải chiếu để các thầy đi nghỉ.
Ba thầy chán quá, đành phải bóp bụng đi nằm. Nhưng mà hai thầy kia cứ cằn nhằn trách rằng đầu đuôi chỉ taị anh thầy địa lý cả:
– Việc gì mà lại xui nhau làm khách, để đến nỗi bây giờ đói quá không sao ngủ được?
Thầy địa lý thấy nói lôi thôi, sợ nhà người ta biết, mới bảo rằng:
– Thôi, các ông cứ nằm im! Để chốc nữa nhà nó ngủ yên, tôi xuống bếp lục xem, may ra có cái gì ăn, thì tôi sẽ gọi.
Vốn bác thầy bói tính háu đói mà lại tham ăn, nghe thấy nói thế, bụng bảo dạ rằng: “Nếu hắn đi, có gì, hắn lẩm một mình thì làm sao?” Mới vội vàng lẳng lặng lẻn xuống đất, rón rén mò đường vào bếp. Chẳng may chập choạng, giẫm phải cái cuốc dựng ở xó tường, cán cuốc nó bổ vào trán, đau quá. Hốt hoảng, nghĩ người ta đánh, kêu chu lên rằng: “Úi giời ơi! Tôi lạy ông, ông tha cho tôi. Sự này bởi anh thầy địa lý!..”

71. Anh học trò xỏ ông sư

[Bộ Truyện Cười Hay – Truyện Tiếu Lâm An Nam]

Có anh học trò đố ông sư rằng:
– Đố biết trong bụng tôi chứa những gì? Sư nói:
– Văn chương chứ gì!
– Không phải.
– Lục phủ ngũ tạng chứ gì!
– Cũng không phải.
– Thế thì cái gì?
– Ông sư ở trong ấy!
– Chỉ nói láo!
– Không phải thì sao đầu nó lòi ra đây!..

72. Kéo cầy giả nợ

[Bộ Truyện Cười Hay – Truyện Tiếu Lâm An Nam]

Một anh lúc sống công nợ nhiều quá. Lúc chết xuống Âm phủ, vua Diêm vương tra sổ, thấy nợ nhiều, bắt hóa làm kiếp trâu để kéo cày trả nợ.
Anh ta kêu rằng:
– Muôn tâu Bệ hạ làm trâu không được. Trừ phi làm bố các chủ nợ thì không xong. Vua Diêm vương phán hỏi:
– Nghĩa làm sao? thưa rằng:
– Kiếp trâu giả cũng có ngần, làm bố chúng nó thì phải lo lắng cho chúng nó suốt một đời người; khi chết đi, dẫu còn có nghìn có vạn, cũng là để lại cho chúng nó cả. Thế thì mới xong nợ chúng nó được!.. Lại còn như khi chúng nó hầu bóp cổ người ta quá, thì người ta cứ gọi bố chúng nó ra mà người ta chửi!..

73. Lễ tiễn

[Bộ Truyện Cười Hay – Truyện Tiếu Lâm An Nam]

Một anh thông minh, đi làm rể. Hôm mồng bốn tết, nhà vợ cúng tiễn ông vãi; cu cậu trèo lên giường lễ, thế nào lại quay lưng vào giường thờ, mà lễ ra ngoài sân!
Bố vợ bảo:
– Làm sao con lại lễ ngược thế? Anh ta vội vàng chống chế rằng:
– Thưa thầy, con lễ tiễn!..

74. Tham đâu đến chết hãy còn tham

[Bộ Truyện Cười Hay – Truyện Tiếu Lâm An Nam]

Có một ông lão già, suốt đời chỉ khư khư làm giàu tích của để cho con thôi. Khi sắp chết, gọi các con lại mà hỏi rằng:
– Tao chết thì chúng bay định làm ma ra làm sao? Con cả nói:
– Tính cha tiết kiệm, chúng con đâu dám xa xỉ? Gọi là che mặt thế gian, mua cỗ ván răm ba quan, đưa cha ra đồng mà thôi; chứ chẳng dám dềnh dàng gì cả.
Ông già trợn mắt, lắc đầu, bảo rằng:
– Phí quá!
Con thứ thưa rằng:
– Thôi, cũng chẳng ván lạt gì cả. Gọi là manh chiếu, bó chặt, đưa cha ra đồng là xong. Ông già cũng lắc:
– Còn phí!
Người con thứ ba hiểu ý bố, mới thưa lên rằng:
– Lòng cha thương con chẳng có ngần nào. Khi sống còn không tiếc gì, huống chi lúc chết! Bất nhược là hễ cha mà nhắm mắt đi rồi, thì xin đem sã xác cha ra làm ba mảnh, anh em đem lên chợ bán lấy tiền là hơn.
Ông già nghe nói, thích ý quá, gật đầu, cười ha hả mà dặn rằng:
– Ừ, thế nhưng mà chớ có bán chịu cho cái thằng Ba ở bên láng giềng này, nó hay mua bừa lắm đấy nhé!..

75. Thế có đen ông không

[Bộ Truyện Cười Hay – Truyện Tiếu Lâm An Nam]

Ông lão nghiện rượu; xưa nay ở tỉnh chỉ uống rượu ly, không mấy khi được rượu ngon mà uống. Nghe nhà ông thân gia ở nhà quê vẫn cất được rượu lậu ngon lắm. Lập tâm về chơi tảo bữa chén. Chẳng may về thì ông thông gia đi vắng, Bà thân gia thết cơm, nhưng không dám đem cái nố rượu lậu ấy ra.
Ông lão nghiện rượu đêm nằm, trong bụng vẫn lăm le tính rằng chắc ngày mai ông thông gia về, hẳn được rượu ngon uống.
Xưa nay nhà nhà quê lấy đâu làm rộng rãi! Ông này nằm gian nhà ngoài, giáp liền ngay với buồng bà chủ nhà nằm.
Đêm, bà chủ nhà đi tiểu vào cái nồi đinh; nhân có khách nằm gần đấy, mà tương “lố tố” ra thì e bất lịch sự, cho nên cứ phải nín hơi, thót bụng lại, cho nó “ri rỉ” ra mà thôi.
Ông lão nằm nhà ngoài, nghe thấy nước đâu chảy “tong tỏng”, tưởng trong nhà đương cất rượu, mới lẩm bẩm rằng:
– Ừ, có thế chứ! Rượu còn đương cất, chắc ngày mai ta được nếm hẳn thôi!
Bà chủ nhà ở trong kia nghe thấy, phì nực cười, bật hơi, nó mới toé ra “tồ ồ ồ tồ tồ” một tràng dài. Ông này tưởng hũ rượu vỡ, vội vàng vỗ đùi mà nói rằng:
– Thôi xong, hoài của! Hũ rượu vỡ mất rồi! thế có đen ông không!..

76. Chỉ có anh trọc hay vào thôi

[Bộ Truyện Cười Hay – Truyện Tiếu Lâm An Nam]

Một người đàn bà, không có chồng, hay đi cúng cấp ở đền chùa; phải lòng một ông sư với một anh thầy cúng. Rồi sau chửa, đẻ được một đứa bé con giai.
Làng bắt vạ, đòi người đàn bà ấy đến tra hỏi, thì người ấy cứ thực mà xưng rằng trót có đi lại với ông sư và thầy cúng; nhưng mà không biết chửa với người nào.
Đòi sư và thầy cúng đến hỏi, thì hai người cùng chối, không chịu nhận; người nọ đổ cho người kia. Làng phải dẫn cả đôi bên lên quan. Quan cũng không biết phân xử ra thế nào, mới định lưu việc ấy lại, đợi cho lúc đứa bé lớn lên, biết nói, sẽ đòi xét lại.
Đến khi đứa bé lên sáu tuổi, ăn nói đã sõi. Quan lại đòi cả lên nha hỏi. Hỏi thằng bé rằng:
– Mẹ mầy khai: trước có đi lại với tên thầy tu và tên thầy cúng này, rồi chửa, đẻ ra mày. Hỏi hai tên ấy thì hai tên ấy không chịu nhận, cứ đỗ lẫn cho nhau. Vậy mầy có biết đứa nào là cha mầy, thì mầy cứ nói, không việc gì mà sợ.
Đứa bé thưa rằng:
– Bẩm Quan Lớn, con không biết người nào là cha con. Nhưng mà lúc con còn ở trong bụng mẹ con, thì con chỉ thấy có người trọc đầu hay vào thôi..

77. Thấy dễ mà thèm

[Bộ Truyện Cười Hay – Truyện Tiếu Lâm An Nam]

Thường những người nghiện, năm bảy ngày mới đi đại tiện một lần. Đi thì táo lắm.
Có một anh nghiện ra đồng ngồi rặn ỳ à ỳ ạch, chảy cả nước mắt nước mũi ra mà vẫn không xong. Đương bất rất lấy làm khổ quá, chợt thấy có một anh đi đường, rẽ xuống bờ ruộng, phát đánh xoẹt một bãi tướng, xắn quần, đứng dậy, đi ngay.
Anh nghiện ta đi xong, về nhà hậm hà hậm hực mãi mà bảo vợ rằng:
– Hôm nay rõ tao trông thấy cái thằng nó ỉa dễ, mà tao thèm!..

78. Lọt lòng mặc áo lông cừu

[Bộ Truyện Cười Hay – Truyện Tiếu Lâm An Nam]

Một anh nhà giàu Đàng Trong ra Bắc chơi; bắt nhân tình với một chị ả đầu. Khi ra về, chị này tán với anh kia rằng đã có mang hơn một tháng.
Anh này gắn bó mà về. Tính ngày tháng rồi lại ra.
Chị ả đầu ta nghe tin anh nhân tình sắp đến nơi, luống cuống không biết làm thế nào; túng thế, mới bắt một con chó bông trắng con, bọc ẵm, giả tảng làm con mới đẻ ra.
Anh kia đến, thấy nói đẻ con trai, lấy làm mừng lắm; liền đỡ lấy con chó, ẵm bế mà bông lơn rằng:
– Ừ, rõ nòi là con nhà giàu thật chứ lại! Mớt lọt lòng mẹ ra, đã mặc áo lông cừu!..

79. Tính ưa tĩnh

[Bộ Truyện Cười Hay – Truyện Tiếu Lâm An Nam]

Một anh tính hay ưa tĩnh, lại phải hai bên láng giềng, một bên thì anh thợ rèn ở, một bên thì anh thợ bạc ở; ngày đêm đập gõ kỳ cạch, điếc cả tai.
Anh kia tức quá ra ngồi hàng nước nói bắn tin rằng:
– Giá mà hai anh ấy dọn đi ở chỗ khác, thì tôi xin làm ngay tiệc tiễn hành. Hai anh thợ biết vậy; một hôm, cùng sang chơi, nói rằng:
– Anh em chúng tôi định dọn nhà đi chỗ khác. Nay xin sang chào bác. Anh nọ mừng quá, vội vàng làm ngay tiệc đãi.
Chén xong, chủ nhà hỏi rằng:
– Chứ hai bác định dọn đi ở đâu, bảo tôi biết, để khi nào thong thả tôi lại chơi. Thợ rèn nói:
– Tôi định dọn sang ở bên nhà anh thợ bạc. Thợ bạc nói:
– Tôi định dọn sang ở bên nhà anh thợ rèn…

80. Không thết cơm khách

[Bộ Truyện Cười Hay – Truyện Tiếu Lâm An Nam]

Một anh keo bẩn, có khách đến chơi nhà, không chịu thết cơm. Khách ngồi lâu, bữa cơm đến, anh ta giả tảng ra đường sau, lảng vào nhà trong lẩm vài bát. Khách biết ý, nghĩ mưu nói xỏ. Đến lúc chủ nhà ra chịu chuyện, khách mới ngẩng mặt trông lên nóc nhà mà nói rằng:
– Ô hay cái nhà này thế mà mọt!
Chủ nhà ngạc nhiên hỏi:
– Mọt đâu?
Khách tay trỏ trong nhà, miệng nói rằng:
– Nó ăn ở trong ấy!..

Còn tiếp..mời bạn đón đọc những truyện cười ra nước mắt vào các bài đăng sau.

Đọc truyện cười số 41- 60 bộ truyện An Nam

Sudo Truyện

Đăng bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *